PROVOTECH s.r.o.

Výstavba inženýrských sítí

V oblasti inženýrských sítí se specializujeme na vodovodní sítě, dále tlakové stanice a kanalizace, gravitační kanalizace, podtlakové kanalizace. Provádíme domovní rozvody vody a kanalizace.

Výstavba vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka přivádí vodu z vodovodního řadu ke koncovému objektu.

Realizace přípojky probíhá:

 • zhotovením výkopu od hlavního řadu k místu určení
 • položením potrubí
 • zapískováním a zasypáním potrubí
 • navrtání na hlavní řad a montáž vodoměru provádí vodovody a kanalizace po dohodě a námi
 • dále je možné realizovat i následný domovní rozvod a další stavební úpravy

Vypracujeme pro Vás:

 • cenovou kalkulaci a nabídku
 • zajistíme vyhotovení projektu
 • vyřídíme stavební povolení
 • zajistíme (v případě potřeby) stavební dozor

Výstavba kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka odvádí odpadní vodu z objektu do kanalizace.

Realizace přípojky probíhá:

 • zhotovením výkopu od objektu ke kanalizačnímu řadu
 • položením potrubí, osazením čistících a revizních šachet
 • zapískováním a zasypáním potrubí

Vypracujeme pro Vás:

 • cenovou kalkulaci a nabídku
 • zajistíme vyhotovení projektu
 • vyřídíme stavební povolení
 • zajistíme (v případě potřeby) stavební dozor

+420 773 220 106