Výstavba inženýrských sítí

V oblasti inženýrských sítí se specializujeme na vodovodní sítě, dále tlakové stanice a kanalizace, gravitační kanalizace, podtlakové kanalizace. Provádíme domovní rozvody vody a kanalizace.

Výstavba vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka přivádí vodu z vodovodního řadu ke koncovému objektu.

Realizace přípojky probíhá:

 • zhotovením výkopu od hlavního řadu k místu určení
 • položením potrubí
 • zapískováním a zasypáním potrubí
 • navrtání na hlavní řad a montáž vodoměru provádí vodovody a kanalizace po dohodě a námi
 • dále je možné realizovat i následný domovní rozvod a další stavební úpravy

Vypracujeme pro Vás:

 • cenovou kalkulaci a nabídku
 • zajistíme vyhotovení projektu
 • vyřídíme stavební povolení
 • zajistíme (v případě potřeby) stavební dozor

Výstavba kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka odvádí odpadní vodu z objektu do kanalizace.

Realizace přípojky probíhá:

 • zhotovením výkopu od objektu ke kanalizačnímu řadu
 • položením potrubí, osazením čistících a revizních šachet
 • zapískováním a zasypáním potrubí

Vypracujeme pro Vás:

 • cenovou kalkulaci a nabídku
 • zajistíme vyhotovení projektu
 • vyřídíme stavební povolení
 • zajistíme (v případě potřeby) stavební dozor

O společnosti

Dodáme, zkompletujeme a zprovozníme čerpací, tlakové i podtlakové stanice, či jejich celky dle individuálního přání zákazníka tak, abychom vyhověli požadavkům na zajištění maximálního možného výkonu a současně snížili energetickou náročnost systému.

Nedávné události

Kontakty

U Vlečky 3417/10a
400 01 Ústí nad Labem - centrum

Tel.: +420 773 220 106
Email: info@provotech.cz