PROVOTECH s.r.o.

Podtlaková kanalizace

Podtlakový systém kanalizace byl poprvé uveden do provozu již v roce 1882. V roce 1956 byl již doporučován mnoha nezávislými organizacemi a institucemi ze všech odvětví. V současnosti jsou po celém světě instalovány tisíce těchto systémů, které v porovnání s klasickou gravitační kanalizací nebo tlakovými systémy, mají nesporné výhody všude tam, kde jsou:

 • nepříznivé základové podmínky
 • vysoké hladiny spodních vod
 • kanalizační systémy v blízkosti nádrží, řek či v zátopových územích
 • území se značnými nároky na umístění kanalizace a hustým zasíťováním
 • rozptýlené zástavby ve venkovských oblastech
 • rovinaté území (nedostatečný přirozený spád)
 • sezónní provozy (turistická zařízení)
 • rekonstrukce kanalizačních systémů

Vzhledem k ekologickému, technickému a především finančnímu aspektu odkanalizování, je podtlaková kanalizace efektivní způsob pro řešení oddílných systémů kanalizací.

Přináší tyto nesporné výhody:

 • zkrácení doby výstavby
 • nízké provozní náklady
 • významné úspory v nákladech na realizaci
 • malé dimenze potrubí (DN 80 - DN 150)
 • systém není průlezný
 • snadná pokládka potrubí v okolí překážek
 • mělké a úzké výkopy při zemních pracích (zanedbatelné riziko nepředvídatelných událostí při výstavbě)
 • systém je uzavřený vůči okolí (nezapáchá a je nepropustný)
 • jedna centrální podtlaková stanice nahrazuje několik tlakových stanic

Jsme generálním dodavatelem podtlakového systému FLOVAC pro Českou a Slovenskou republiku.

Zajišťujeme odborný servis a dodávku náhradních dílů pro podtlakové systémy AIRVAC a Roediger.

Poskytujeme odborný servis a dodávku veškerých produktů značky BUSCH.

Zajišťujeme pravidelné i komplexní servisní prohlídky podtlakových systémů včetně revizí elektro a sběrných nádob.

 • Komplexní seřízení podtlakových ventilů v síti: pro dosažení maximální efektivity systému a snížení energetické náročnosti. Vyhotovíme výsledný protokol o servisní činnosti, nebo zprávu shrnující nedostatky a navrhneme nápravná opatření.
 • Intenzifikace podtlakových stanic: spočítáme kapacitu a výkon stanice pro případné rozšíření podtlakového systému. Navrhneme a provedeme úpravy komponent, řídících a ovládacích systémů.
 • Zkoušky těsnosti potrubí balónkovací metodou: za běžného provozu jsme schopni detekovat případné úniky na kanalizační síti bezvýkopovou metodou.
 • Monitoring podtlakových ventilů: dodáváme bezdrátové zařízení schopné detekovat poruchu či zaplavení jímky a informovat o tom provozovatele.
 • Dodáváme veškeré náhradní díly.
 • Provádíme dílčí a celkové rekonstrukce podtlakových stanic.

Na všechny druhy podtlakových systémů můžeme doložit reference o provedení servisní činnosti, které jsou potvrzené provozovatelem či vlastníkem.

+420 773 220 106